ProfiMarket

close icon
static image

Сервистердің пайдаланушылық келісімі Profimarket.kz

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. ProfiMarket (ПрофиМаркет) "ЖШС (бұдан әрі-Орындаушы және/немесе Компания) осы жария шартты (Келісімді және/немесе Офертаны) интернет-сайтта және Орындаушының қосымшасында жариялайды https://profimarket.kz/

2. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Қазақстан Республикасы АК) 387-бабына сәйкес осы Келісім жария шарт болып табылады және төменде баяндалған талаптар қабылданған (акцепт) жағдайда әрекетке қабілетті кез келген жеке немесе заңды тұлға (бұдан әрі-Пайдаланушы) осы Келісімнің талаптарын орындауға міндеттенеді.

3. Осы Офертада, егер мәнмәтін өзгеше талап етпесе, төменде келтірілген терминдердің мынадай мағыналары бар:

 • Оферта-Орындаушының кез келген жеке және/немесе заңды тұлғаға бағытталған, онымен осы Келісімде қамтылған, оның барлық қосымшаларын қоса алғанда, шарттарда қызметтер көрсету туралы жария шарт жасасуға жария ұсынысы;
 • Акцепт-Пайдаланушының келісім шарттарын толық қабылдауы;
 • Орындаушы - "ProfiMarket (ПрофиМаркет)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО 070000, Өскемен қаласы, Антон Чехов көшесі, 45-үй, 1-қабат; БСН 180940026388;
 • Платформа-интернет-сайтты қамтитын ПрофиМаркет компаниясының интернет-ресурсы https://profimarket.kz және "сілтеме!" қосымшасы, осы Келісімді толық сақтау шарттарында компания әкімшілендіретін хабарландыруларды орналастыру үшін;
 • Пайдаланушы-кәсіпкерлік қызметпен айналысатын кез келген жеке тұлға немесе осы Келісімнің шарттарын қабылдаған және компанияның қызметтерін пайдаланатын заңды тұлға;
 • Қызмет-Тапсырыс берушінің жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін белгілі бір іс-әрекетті жасау немесе белгілі бір қызметті жүзеге асыру барысында тұтынылатын қызметті ұсынумен байланысты тауарларды жеткізу болып табылмайтын кез келген операция;
 • ProfiMarket қызметтері / сервисіплатформа арқылы Орындаушы көрсететін кез келген ақылы және тегін сервистер (мысалы, оның ішінде, бірақ тек қана емес, оның барлық мүмкіндіктері, мәтіні, деректері, ақпараты, бағдарламалық қамтылымы, графиктері немесе фотосуреттері, суреттері және т. б.), сондай-ақ компания Платформа қызметтерінің көмегімен ұсынатын кез келген басқа да қызметтер;
 • Есептік жазба / аккаунт-платформаның функционалдық жүйесіндегі пайдаланушының электрондық кабинеті, ол арқылы пайдаланушы платформадағы өз хабарландыруларын басқара алады;
 • Тіркеу-пайдаланушының осы Келісімді жасасуға арналған Офертаны қабылдауы және оның барысында пайдаланушы платформаның тиісті нысандарын толтыру арқылы платформаның сервистерін пайдалану үшін қажетті ақпаратты ұсынатын рәсім. Тіркеу платформада жарияланған нұсқаулықтарға сәйкес оның барлық кезеңдерінен сәтті өткен жағдайда ғана аяқталды деп саналады;
 • Дербес деректер-бұл олардың көмегімен сәйкестендірілген немесе нақты сәйкестендірілуі мүмкін жеке тұлға туралы мәліметтер немесе мәліметтер жиынтығы.

4. Егер Пайдаланушы осы шарттармен толық немесе ішінара келіспесе, Орындаушы одан осы платформадан кетуді сұрайды. Осы шарттар пайдаланушының ProfiMarket платформасы мен қызметтерін пайдалануын реттейді. ProfiMarket қызметтерін пайдалану Пайдаланушының осы Келісіммен танысқанын, оның шарттарын түсінетінін және қабылдайтынын білдіреді.

5. ProfiMarket қызметін қолдана бастағанда немесе тіркеу процедурасынан өткеннен кейін Пайдаланушы келісім шарттарын толық көлемде, ешқандай ескертулерсіз және ерекшеліктерсіз қабылдады деп саналады. Пайдаланушы осы Келісімнің қандай да бір ережесімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы ProfiMarket сервистерін пайдалануға құқылы емес.

6. Осы арқылы Компания Интернет желісін пайдаланушыларға өз сервистерін осы Келісімде жазылған шарттарда пайдалануды ұсынады.

7. Компания пайдаланушыға қызметтер туралы ақпаратты басқа пайдаланушылардың кейіннен сатып алуы немесе сатуы мақсатымен орналастыру үшін платформаны пайдалану бойынша қызметтерді ұсынады, оның ішінде, бірақ тек қана емес.

8. Барлық мәмілелер пайдаланушылар арасында тікелей жасалады. Осылайша, Компания пайдаланушы мәмілелерінің қатысушысы емес, тек жарнамаларды орналастыру үшін коммуникациялық сауда платформасын ұсынады.

2. ХАБАРЛАНДЫРУ ОРНАЛАСТЫРУ

1. Пайдаланушы ұсынылатын қызметтердің параметрлерін көрсете отырып, арнайы нысанды толтырғаннан кейін платформада хабарландырулар орналастыру құқығын алады.

2. Сондай-ақ, пайдаланушы тек пайдаланушы қол жеткізе алатын жарамды электрондық мекенжайды, таңдалған парольді, сондай-ақ тіркеу үшін қажетті басқа да деректерді көрсете отырып, формулярды толтырып, қосымша сервистер алу мақсатында платформада тіркелуге құқылы. Осыдан кейін пайдаланушы тіркеуді аяқтау үшін қажетті сілтемені қамтитын тіркеуді растайтын электрондық хат алады.

3. Тіркелген және тіркелмеген Пайдаланушылар үшін платформаның мүмкіндіктері мен қызметтерін пайдалану Profimarket қызметтерін пайдалану ережелері мен нұсқауларын орындауға міндеттеме қабылдауды білдіреді.

4. Пайдаланушы платформаға кіру үшін оның электрондық мекен-жайы мен паролін қолдана отырып, барлық әрекеттер үшін жауап береді. Пайдаланушы платформаның сервистерін өзінің жеке электронды мекенжайы мен құпия сөзі арқылы ғана пайдалана алады.

5. Пайдаланушы өзіне берілген құпиясөздің құпиялылығын сақтауға және оны үшінші тұлғаларға ашпауға міндеттенеді.

6. Пайдаланушы платформаға кіру үшін пайдаланылатын оның электрондық мекенжайлары мен құпия сөзі үшінші тұлғалардың ашқан немесе пайдалануы мүмкін деп күдіктенуге себептері болса, платформаға кіру үшін деректерді дереу өзгертуге міндетті.

7. Платформада қызметтер туралы хабарландырулар орналастыратын пайдаланушы осы Келісімге және платформада ұсынылған нұсқаулықтарға сәйкес олар туралы ақпаратты орналастыруға және қызметтер мен оларды сату шарттары туралы нақты және толық ақпарат беруге міндеттенеді. Қызмет туралы ақпаратты орналастыра отырып, Пайдаланушы осы қызметті олар іске асырылатын елдердің заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетуге құқылы екенін растайды.

8. Пайдаланушы өзі ұсынатын қызметтер олар іске асырылатын және үшінші тұлғалардың талаптарынан босатылған елдердің заңнамасында белгіленген сапа нормаларына сәйкес келетініне кепілдік береді.

9. Пайдаланушы оларға ұсынылатын қызметтер, егер оларды көрсету арнайы рұқсатты талап еткен жағдайда, арнайы органдары пайдаланушының осындай қызметін қадағалауды жүзеге асыруға уәкілетті елдер заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылатынына кепілдік береді.

10. Пайдаланушы платформада орналастырылған қызметтер туралы барлық ақпаратты мұқият тексеруге және қате ақпарат табылған жағдайда қызмет сипаттамасына қажетті ақпаратты қосуға міндетті. Егер бұл мүмкін болмаса, хабарландыруды жою және қызмет туралы ақпаратты қайта орналастыру арқылы қате ақпаратты түзетіңіз.

11. Пайдаланушы қызметтің бағасын тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) көрсетеді. Қызмет көрсету шарттары қызмет сипаттамасына енгізілуі тиіс. Пайдаланушы жасаған қызметтерді көрсету шарттары осы Келісімге және олар жүзеге асырылатын елдердің қолданыстағы заңнамасына қайшы келмеуі тиіс.

12. Компания компанияның бақылауындағы немесе бақылауынан тыс техникалық себептер бойынша пайдаланушының қызметін көрсету мерзімін жылжытуға, аяқтауға немесе ұзартуға құқылы. Егер Пайдаланушы қызметті осы Келісімнің немесе қолданыстағы құқық қолдану заңнамасының талаптарын бұза отырып тіркеген болса, Платформа хабарландыруды көрсетуді тоқтатуға құқылы.

13. Пайдаланушыға тыйым салынады:

1. Бірдей электрондық пошта мекенжайынан бірдей жарнамаларды жариялау;

2. Бір қызмет туралы жазылған, мазмұндары ұқсас жарнамаларды жариялау;

3. Әр түрлі электрондық пошта мекенжайларынан бірдей жарнамаларды көшірмелеу;

4. Жарнаманың мазмұнына сәйкес келмейтін айдарда жарнама жариялау;

5. Айдарында қайталанатын пунктуация белгілері және/немесе әріптік емес символдары бар хабарландыруларды жариялау;

6. Сипаттамасы және/немесе тақырыбы/фотосуреттері байланысты емес, оқылмайтын хабарландырулар жариялау;

7. Бір уақытта бірнеше қызмет ұсынысымен жарнамаларды жариялау;

8. Жарнамада зиянды элементтері бар ресурстарға сілтемелерді немесе сайт пен қосымшаның басты бетіне сілтемелерді кірістіру;

9. Егер мұндай орналастыру құқық қолдану заңнамасының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін болса, қызмет туралы хабарландыру орналастыру;

10. Жарнамалар платформаның тиісті функционалды параметрлерінде таңдалған географиялық аймаққа және қалаға сәйкес келуі керек.

11. Бір нақты қызметке қатысты бір хабарландыру орналастыруға рұқсат етіледі.

12. Хабарландырулар компания өкілдерінің таңдаулы постынан немесе алдын-ала модерациясынан өтуі мүмкін.

13. Тиісті заңнамамен тыйым салынған қызметтерді жарнамалайтын жарнамаларды орналастыруға тыйым салынады.

14. Платформаның әкімшілігі мен модераторлары (компания өкілдері):

1. Пайдаланушының хабарландыру мәтініне хабарландыру мазмұнының жалпы мағынасына әсер етпейтін орфография мен пунктуацияға қатысты түзетулерді енгізуге құқықты;

2. Жарнамаларды орналастыру үшін неғұрлым қолайлы Айдар анықталған жағдайда, оларды платформаның басқа айдарларына көшіруге құқықты;

3. Егер олар таңдалған бөлімдердің тақырыбына сәйкес келмесе немесе осы келісімді бұзса, хабарландыруларды жариялаудан бас тарту, сондай-ақ платформаны пайдалану ыңғайлылығы мақсатында бір пайдаланушының хабарландыруларының санын себебін түсіндірместен шектеу.

4. Хабарландыруда ұсыныс мәнінің дұрыс емес сипаттамаларын көрсетуге жол берілмейді. Оның ішінде қызметтің нақты сату бағасына сәйкес келмейтін бағаны көрсету. Баға барлық қызмет үшін толық көрсетілуі керек. Хабарландыру мәтінінде көрсетілетін қызметке бағаны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасынан (теңгеден) басқа валютада көрсетуге жол берілмейді.

5.           Орналастырылатын жарнаманың атауы жарнаманың мәтініне сәйкес келуі керек және Пайдаланушы туралы (телефон, электрондық пошта, интернет-ресурстың мекен-жайы) Байланыс немесе жеке ақпарат болмауы керек.

6.           Пайдаланушы сатуға ұсынған қызметті көрсететін фотосурет жарнаманың тақырыбы мен мәтініне сәйкес келуі керек.

7.           Пайдаланушылар арасындағы өзара әрекеттесуді жеңілдету үшін Компания басқа пайдаланушылардың байланыс ақпаратына шектеулі қол жетімділікті орната алады. Басқа Пайдаланушылар берген мәліметтерді пайдалану құқығы осы Келісіммен шектеледі.

8.           Компания пайдаланушы хабарландыруларының сипаттамасында көрсетілген ресурстарға жарнамалардың немесе гиперсілтемелердің мазмұны үшін жауапты болмайды.

9.           Компания мәмілені бұзуға немесе платформаны пайдаланушылар арасында даулардың туындауына жауапты емес.

10.         Хабарландырулардың нысанасы олар іске асырылатын елдің заңнамасына сәйкес іске асыруға тыйым салынбаған және шектелмеген, сондай-ақ осы Келісімге қайшы келмейтін қызметтер болуы мүмкін.

3. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІН ӨҢДЕУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ОҒАН КЕЛІСІМ БЕРУ

1. Платформада тіркелу және хабарландыруларды орналастыру кезінде платформа пайдаланушылары компанияға тіркелу үшін қажетті дербес деректерді өңдеу құқығын береді.

4. ПАЙДАЛАНУШЫ ҰСЫНАТЫН МӘЛІМЕТТЕР

1. Компания Пайдаланушымен байланысу құқығын сақтайды: ақпараттық хабарламаларды тіркеу кезінде көрсетілген электрондық және нақты мекен-жайға жіберу, сондай-ақ пайдаланушының ұялы телефонына хабарлама жіберу.

2. Ақпарат жинау платформаның бағдарламалық құралдарын қолдана отырып, дербес түрде, пайдаланушының оған жарнамаларды орналастыру үшін қажетті тиісті деректерді көрсету арқылы жүзеге асырылады.

3. Жүйеде қамтылған техникалық сипаттағы ақпаратты, мысалы, интернет-хабарламалардың жалпы қағидаларына сәйкес ip-мекенжайларды компания желілік жабдыққа қызмет көрсетумен байланысты мақсаттарда, сондай-ақ жалпы статистикалық, демографиялық ақпаратты (мысалы, пайдаланушы қосуды жүзеге асырған өңір туралы) агрегаттау үшін пайдаланады.

4. Компания пайдаланушының жеке қажеттіліктері мен мүдделеріне бейімделетін ұсынылатын сервистердің жоғары сапасын қамтамасыз ету мақсатында пайдаланушының жүйесіне соңғы қол жеткізу деректерін сақтайды.

5. Пайдаланушы Платформа сервистеріне үздіксіз пайдаланудың уақыт аралығы – сессиялар ішінде қол жеткізуді жүзеге асырады. Тіркелген пайдаланушы сессия барысында кем дегенде бір рет логин мен парольді енгізгеннен кейін ғана қол жетімді платформаның бір бөлігіне қол жеткізуді жүзеге асырады.

6. Браузер баптауларында жүйеге соңғы кіру деректерін сақтауды өшіру Платформа қызметтерін тұтастай пайдалану мүмкіндігіне әсер етпейді, алайда пайдаланушы үшін олардың функционалын шектеуі мүмкін.

7. Жүйеге соңғы кіру деректері пайдаланушылардың қызметтерді пайдалануы туралы статистикалық ақпаратты жинау үшін де пайдаланылады.

8. Компания нәсілдік немесе этникалық шығу тегі, саяси, діни немесе дүниетанымдық сенімдері, Саяси партиялар мен кәсіптік одақтарға мүшелігі туралы деректерді, сондай-ақ пайдаланушылардың денсаулығына немесе жыныстық өміріне қатысты деректерді жинамайды және пайдаланушылардың платформада осындай ақпаратты жария еткені үшін жауапты болмайды.

9. Компания мезгіл-мезгіл жүргізетін сауалнамаларда пайдаланушылардың демографиялық деректері (мысалы, білімі, жасы, табысы) туралы сұрақтар болуы мүмкін. Осындай сауалнамалар арқылы компания жинаған деректер иесіздендірілген түрде өңделеді. Пайдаланушылардың сауалнамаларға қатыспау және ақпарат беруден бас тарту мүмкіндігі бар. Компания статистикалық есептерді жасау және қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында демографиялық деректерді пайдаланады.

10. Пайдаланушыға осы Келісімді немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын бұза отырып ақпарат беруге тыйым салынады, атап айтқанда, ақпаратта мыналар болмауы керек:

 • тұрпайлы, қорлы сөздер;
 • өшпенділікті, зорлық-зомбылықты, кемсітушілікті, нәсілшілдікті, ксенофобияны, ұлтаралық қақтығыстарды насихаттау;
 • зорлық-зомбылық пен құқыққа қарсы әрекеттерге шақыру;
 • үшінші тұлғалардың жеке құқықтарын немесе зияткерлік меншік құқықтарын бұзатын деректер;
 • алаяқтыққа, алдауға немесе сенімді теріс пайдалануға ықпал ететін ақпарат;
 • ұрланған немесе жалған заттармен мәмілелер жасауға әкелетін ақпарат;
 • үшінші тұлғалардың меншігін, коммерциялық құпияны немесе жеке өмірге қол сұғу құқығын бұзатын немесе оған қол сұғатын ақпарат;
 • осы тұлғалардың айқын келісімінсіз басқа адамдар туралы жеке немесе сәйкестендіретін ақпарат;
 • адамның жеке өміріне қол сұғушылыққа, ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтерді қамтитын ақпарат;
 • біреуге жала жабу немесе қорқыту туралы ақпарат;
 • порнография сипатындағы ақпарат;
 • кәмелетке толмағандарға зиян келтіретін ақпарат;
 • жалған және жаңылыстыратын ақпарат;
 • вирустар немесе сайттарға, компанияларға немесе басқа пайдаланушыларға зиян келтіруі мүмкін басқа технологиялар;
 • азғындық деп саналатын қызметтер туралы ақпарат, мысалы: жезөкшелік, өсімқорлық немесе мораль немесе заң нормаларына қайшы келетін басқа нысандар;
 • компанияның қызметтерімен бәсекелес сайттар туралы сілтемелер немесе ақпарат;
 • "спам", "бақыт хаттары", "пирамида схемалары" немесе қажетсіз немесе жалған коммерциялық жарнама болып табылатын ақпарат;
 • ақпараттық агенттіктер тарататын ақпарат;
 • интернетте ақша табуды ұсынатын  ақпарат,егер жұмыс берушінің физикалық мекен-жайы мен тікелей байланыстары көрсетілмесе;
 • франшиза, көп деңгейлі және желілік маркетинг, агенттік қызмет, Сауда өкілдігі немесе басқа мүшелерді, субагенттерді, субдистрибьютерлерді және т. б. тартуды талап ететін кез келген басқа қызметті ұсынатын ақпарат.;
 • нақты қызметті ұсынусыз тек жарнамалық сипаттағы мәліметтер;
 • хабарландыру арналған юрисдикцияның құқық қолдану заңнамасын басқаша бұзатын ақпарат.

11. Тиісті заңнамамен тыйым салынған қызметтерді жарнамалайтын хабарландырулар орналастыруға тыйым салынады.

5. ЖАРНАМАЛАРДЫ ЖОЮ СЕБЕПТЕРІ

1. Компания пайдаланушының хабарлауын пайдаланушының осы Келісімнің шарттарын бұзуы себебінен, сондай-ақ мынадай себептер бойынша жоя алады:

 • Бұл пайдаланушыда платформада осы қызметтің жарнамасы бар белсенді ұқсас жарнама бар;
 • Негізгі хабарландыру өрістері толтырылмаған;
 • Хабарландырудағы ақпарат осы Ережелерге және/немесе заңнамаға қайшы келеді;
 • Хабарландырудағы ақпарат дұрыс емес;
 • Хабарландыру тақырыбында талап етілетін қызмет туралы ақпарат жоқ;
 • Жарнама тақырыбында қайталанатын леп және сұрақ белгілері, эллипс және басқа белгілер бар;
 • Фотосуреттің тақырыбы немесе түсініктемесі Интернет-ресурстарға сілтемені қамтиды;
 • Фотосуретте жарнама мәтінімен айқын семантикалық байланыс жоқ немесе жарнама мәтінін дұрыс көрсету мақсатына қызмет етпейді;
 • Фотосуретте UI элементтері, дерексіз суреттер және т. б. бар.;
 • Фотосуретте жарнамалық ақпарат бар (телефон нөмірі, компания атауы, логотип, координаттар және т. б.);
 • Сапасы нашар фотосурет, бейнеленген тақырып ажыратылмайды;
 • Хабарландыру берілген хабарландырудың мағынасына сәйкес келмейтін айдарға берілді.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Компания сервистерінің көмегімен қолжетімді барлық нысандар, соның ішінде дизайн элементтері, мәтін, графикалық бейнелер, иллюстрациялар, бейнелер, ЭЕМ-ге арналған бағдарламалар, деректер қоры, музыка, дыбыстар және басқа объектілер, сондай-ақ Платформа сервистерінде орналастырылған кез келген контент компанияның, пайдаланушылардың және басқа құқық иеленушілердің айрықша құқықтарының объектілері болып табылады.

2. Контентті, сондай-ақ сервистердің қандай да бір өзге элементтерін пайдалану платформаның белгілі бір Сервисі ұсынатын функционал шеңберінде ғана мүмкін болады. Платформаның сервистері мазмұнының ешқандай элементтері, сондай-ақ платформаның сервистерінде орналастырылған кез келген контент құқық иеленушінің алдын ала рұқсатынсыз өзгеше түрде пайдаланыла алмайды. Пайдалану дегеніміз, оның ішінде, бірақ ерекше емес: кез-келген негізде ойнату, көшіру, өңдеу, тарату және т. б.

3. Компанияға пайдаланушы берген ақпаратты жариялау құқығын беру үшін пайдаланушы компанияға барлық жерде, мерзімсіз, қайтарылмайтын, ерекше емес, сублицензияланатын пайдалану, жариялау, жинау, көрсету, көшіру, қайталау, авторлық құқықтарға, жарияланымдарға және пайдаланушының дерекқорына қатысты, сондай-ақ ол берген ақпаратқа, суреттер мен фотосуреттерге қатысты пайдалану құқығын береді барлық белгілі немесе белгілі емес ақпарат құралдарында. Жоғарыда аталған құқықтар компанияға ақысыз және мерзімсіз беріледі. Бұл ретте пайдаланушы хабарландыруда орналастырылатын ақпараттың мазмұнына меншіктің барлық құқықтарын сақтайды. Жоғарыда айтылғандардан басқа, Пайдаланушы платформаның барлық пайдаланушыларына орналастырылған ақпаратқа қол жеткізу құқығын береді.

4. Платформа сервистерін пайдалана отырып, Пайдаланушы өзі орналастырған хабарландырулардың мазмұны үшін айрықша жауапкершілік атқаратынын, сондай-ақ барлық патенттерді, тауар белгілерін, коммерциялық құпияларды, авторлық құқықтарды шектеусіз қоса алғанда, платформадағы хабарландыруда ақпаратты орналастыруға барлық қажетті құқықтарға, лицензияларға, рұқсаттарға ие немесе тиісті жазбаша келісімі, лицензиясы немесе рұқсаты бар екенін растайды жарнамада анықталған барлық адамдар мен компаниялар олардың аттарын немесе суреттерін пайдалану үшін.

5. Авторлық құқықты қорғау белгісі жоқ суреттері бар хабарландыруды платформаға орналастыра отырып, Пайдаланушы сыйақыны төлемей-ақ бейнені және/немесе оның бір бөлігін компанияның мүддесі үшін пайдалануға келіседі.

6. Пайдаланушы міндеттенеді:

 • Платформа инфрақұрылымына пропорционалды емес үлкен жүктеме әкелуі мүмкін ешқандай әрекет жасамауға;
 • Компанияның жазбаша рұқсатынсыз платформада кіру үшін автоматты бағдарламаларды пайдаланбауға;
 • Компанияның алдын ала жазбаша рұқсатынсыз платформада қамтылған кез келген ақпаратты (пайдаланушының өзі ұсынған мәліметтерден басқа) көшірмеуге, қайта жаңғыртпауға, өзгертпеуге, таратпауға және жұртшылыққа бермеуге  ;
 • Платформада жұмыс істеуге және басқа да қызметке кедергі келтірмеуге және кедергі жасамауға; сондай-ақ платформаға кіруді болдырмау немесе шектеу мақсатында автоматты жүйелердің немесе процестердің, сондай-ақ басқа да іс-шаралардың әрекетіне кедергі келтірмеуге;;
 • Басқа пайдаланушылардың жазбаша рұқсатынсыз осы пайдаланушымен тікелей мәміле жасаудан басқа мақсаттарда басқа Пайдаланушылар берген мәліметтерді пайдаланбауға. Келісімнің осы тармағына Пайдаланушының дербес деректері енгізілмеген, соңғысы тіркеу кезінде компанияға ұсынады.

7. Пайдаланушыға тыйым салынады:

 • Модераторлар мен Платформа әкімшілігінің іс-әрекеттерін модераторлармен электронды хат алмасу арқылы талқылау;
 • Басқа пайдаланушылардың аттарына ұқсас пайдаланушы аттарын олардың атынан хабарлама жазу мақсатында қолдану;

8. Пайдаланушының дербес деректеріне басқа пайдаланушылар тарапынан қол жеткізу пайдаланушының осындай қол жеткізуге жазбаша келісімі болған кезде немесе тиісті заңнаманың талаптарын орындау үшін ғана мүмкін болады.

9. Компания Платформа сервистерінің қалыпты жұмысын және заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, пайдаланушы ұсынған дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратпауды қоса алғанда, осы Келісім бойынша өз міндеттерін тиісінше орындау үшін барлық күш-жігерді жұмсауға міндеттенеді.

10. Компания Платформа қызметтерін пайдалану бойынша шектеулерді мерзімді түрде белгілей алады, атап айтқанда, хабарландыруларды сақтау күндерінің ең көп саны және олардың мөлшері. Компания Платформа сервистерінің немесе олардың бір бөлігінің жұмысын пайдаланушыға хабарлай отырып немесе онсыз кез келген сәтте өзгертуге немесе тоқтатуға құқылы, бұл ретте мұндай өзгерістер немесе тоқтату үшін жауапкершілік көтермейді.

11. Өз қызметтерінің жоғары сапасын сақтау үшін Компания платформадағы пайдаланушының белсенді жарнамаларының санын шектеуге, сондай-ақ платформадағы пайдаланушының әрекеттерін шектеуге құқылы.

12. Егер Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын бұзса, компания пайдаланушыға платформаға кіруге тыйым сала алады. Егер пайдаланушыға Платформа әкімшілігі Платформа ережелерін және үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзатын қызметті жүргізу туралы хабарласа, бұзушылық фактісі расталды деп саналады. Компания пайдаланушының есептік жазбасын кез келген уақытта жою немесе өшіру, сондай-ақ пайдаланушының барлық орналастырылған хабарландыруларын жою құқығын өзіне қалдырады, бұл ретте пайдаланушыға өзінің қалауы бойынша осындай ажырату туралы алдын ала хабарлама қалдырады және пайдаланушы мен үшінші тұлғалардың алдында өз әрекеттері үшін жауапкершілік көтермейді.

13. Компания осы келісімді бұзғаны үшін платформаға орналастырылған кез келген мәлімдемені өз қалауы бойынша қабылдамауға, жоюға немесе жылжытуға құқылы.

14. Компания платформаны оның барлық қызметтері мен мазмұнын, соның ішінде пайдаланушылардың жеке ақпаратын, келісімшарттар немесе басқа негіздер бойынша өзінің құқықтық мұрагеріне беруге құқылы. Осындай беру туралы пайдаланушыларды беру және хабардар ету қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

15. Пайдаланушы Платформа жұмысының мәселелері бойынша шағымдарды электрондық поштаға жіберуге құқылы info@profimarket.kz олар келіп түскен сәттен бастап немесе шағымның мәні бойынша толық ақпарат алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде қаралады.

16. Компания кез келген сәтте пайдаланушыдан тіркеу кезінде өзі көрсеткен деректердің расталуын талап етуге және осыған байланысты растаушы құжаттарды (атап айтқанда – жеке басты куәландыратын құжаттардың көшірмелері/куәландырылған көшірмелері) сұратуға құқылы, оларды ұсынбау, пайдаланушының қалауы бойынша, дәйексіз ақпаратты ұсынуға теңестірілуі мүмкін. Егер пайдаланушының өзі ұсынған құжаттарда көрсетілген деректері тіркеу кезінде көрсетілген деректерге сәйкес келмеген жағдайда, сондай-ақ тіркеу кезінде көрсетілген деректер пайдаланушыны сәйкестендіруге мүмкіндік бермеген жағдайда, Компания пайдаланушыға алдын ала хабарлай отырып немесе онсыз платформаның сервистерін пайдалануға қол жеткізуден бас тартуға құқылы.

17. Компания қызмет тарифтерін өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Осы қызметке төлем қабылданғаннан кейін өзгерістер болмайды.

7. ҚЫЗМЕТТЕРГЕ АҚЫ ТӨЛЕУ

1. Profimarket ақылы қызметтеріне тапсырыс беруді (акцептеуді) пайдаланушы платформада, жеке кабинетте, сондай-ақ платформаның кез келген басқа тиісті бөлімдерінде жүзеге асырады.

2. Пайдаланушы платформада орналасқан компанияның ақылы қызметтерінің бағаларымен танысуға міндеттенеді, содан кейін мұндай қызметтерге тапсырыс бере алады. Барлық қызметтердің құны туралы толық ақпарат көрсетілген.

3. Компанияның ақылы қызметтеріне ақы төлеу платформада көрсетілген нысандармен жүзеге асырылады.

4. Көрсетілмеген қызметтер үшін төленген ақшалай қаражатты қайтаруды компания мынадай жағдайларда жүзеге асырады:

 • Егер жарнамалар төленген болса (қызметтер үшін) модерация кезінде әр қашықтағы жарнама үшін платформаның автоматты түрде жұмыс істейтін жүйесі. Ақшалай қаражатты қайтару қызмет көрсетілмеген күндер үшін жүзеге асырылады.
  • Егер кез келген техникалық ақаулық себебі бойынша қызмет көрсетілмесе, төленген ақшалай қаражатты қайтаруды пайдаланушы төлем дәлелдемелерін ұсынғаннан кейін платформа әкімшісі Уәкілетті компания жүзеге асырады. Бұл жағдайда ақшаны қайтару пайдаланушының шотында болашақта төленген ақшаны пайдалану мүмкіндігімен көрсетіледі.
 • Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын бұза отырып қайталаған компаниядан қашықтағы есептік жазбалармен қызметтерді төлеген кезде. Компания мұндай қайтаруды тек пайдаланушының өтініші бойынша жүзеге асырады, ал ақша болашақта төленген ақшаны пайдалану мүмкіндігімен осындай пайдаланушының белсенді шотына қайтарылады.
 • Есептік жазбаны бұғаттау кезінде заңнамамен тыйым салынған қызметтер, ұсыныстар туралы хабарландыруларды орналастырғаны үшін төленген ақшалай қаражат қайтарылмайды.

5. Осы Келісімнің талаптары жүйелі түрде (екі және одан да көп рет) бұзылған жағдайда Пайдаланушы төлеген ақша қаражатын қайтару пайдаланушының тиісті өтінішінен кейін компания әкімшілігінің шешімі негізінде жасалады. Әкімшілік Келісімнің шарттарын жүйелі түрде бұзатын пайдаланушыға ақша қаражатын қайтарудан бас тартуға құқылы.

8. КОМПАНИЯНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ШЕКТЕУ

1. Платформа сервистерін пайдалана отырып, Пайдаланушы платформа мен оның сервистерін өзінің "бар болғаны" тәуекеліне қарай пайдаланатынына, платформада орналастырылған хабарландыруларды пайдаланумен байланысты барлық тәуекелдерді бағалайтынына және көтеретініне, ал Компания, оның басшылығы, қызметкерлері мен агенттері үшін ешқандай жауапкершілік көтермейтініне өзінің келісімін береді платформада орналастырылған хабарландырулардың мазмұны, платформада орналастырылған хабарландыруларды пайдаланудың нәтижесі болған кез келген шығындар мен шығындар үшін.

2. Компания пайдаланушылар немесе оның тарапы арасындағы мәміленің ұйымдастырушысы/бастамашысы болып табылмайды. Платформа-бұл пайдаланушыларға кез-келген уақытта, кез-келген жерден және кез-келген бағамен сатуға, сатуға және сатып алуға мүмкіндік беретін сауда-саттық коммуникациялық платформасы.

3. Компания пайдаланушылар хабарландыруларда орналастырған ақпараттың шынайылығын бақылай алмайды. Компания мәміле жасау немесе мәміле тараптарының қайсыбірінің орынсыз әрекеті нәтижесінде келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайды.

4. Компания пайдаланушылардың мінез-құлқына немесе олар ұсынатын қызметтерге жауапты емес. Пайдаланушылар арасындағы барлық даулар мен жанжалдар компанияның қатысуынсыз дербес шешіледі.

5. Компания компанияның серверлеріне және/немесе оларда сақталатын пайдаланушылар туралы кез келген ақпаратқа кез келген рұқсатсыз қол жеткізу немесе пайдалану үшін, сондай-ақ платформаға немесе платформа арқылы үшінші тұлғалар беруі мүмкін кез келген қателер, вирустар, "трояндық жылқылар" және т.б. үшін жауапты болмайды.

6. Қызметтің сапасы, қауіпсіздігі, заңдылығы және олардың сипаттамасына сәйкестігі, сондай-ақ Пайдаланушының қызметті сату немесе сатып алу мүмкіндігі компанияның бақылауынан тыс.

7. Компания пайдаланушыларды платформаның қызметтерін пайдалану кезінде сақтық пен парасаттылықты сақтауға шақырады. Пайдаланушы оның контрагенті кәмелетке толмаған болуы немесе басқа адам ретінде көрінуі мүмкін екенін ескеруі керек. Компанияның қызметтерін пайдалану Пайдаланушының осы тәуекелдерді түсінетінін және қабылдайтынын білдіреді, сондай-ақ компания пайдаланушының әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін жауап бермейтініне келіседі.

8. Пайдаланушы қандай да бір қызметті ұсыну, сату және сатып алу платформада қызметті орналастыру, сату және сатып алу фактісіне қарай жарамды және заңды болып табылады деп қорытынды жасай алмайды. Компания Платформа пайдаланушысының мәмілені аяқтауына жауапты емес. Пайдаланушы өз әрекеттері үшін толық жауапкершілікті өзіне алады.