Сот құрылыс сараптамасы

Сот-құрылыс сараптамасының мәні құрылыс объектілерін өндіру және жобалау, пайдалану және жөндеу процесін сипаттайтын нақты деректерді зерттеу, сондай-ақ құрылыс-техникалық және жобалау-сметалық құжаттаманы, атап айтқанда: техникалық жобалардың бұзылуы мен туындаған салдарлар (құрылыс объектілерінде орындалған жұмыстар мен құрылыс материалдары сапасының төмендігі, авариялар, жазатайым оқиғалар) арасындағы себепті байланыс); нақты орындалған құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарының сипаты мен көлемі және олар үшін есептеудің дұрыстығы; белгіленген нормалар мен жобаларға сәйкес құрылыс материалдарын жұмсаудың құны мен көлемі, сондай-ақ қосымша құрылыс материалдарын жұмсаудың асып кетуі және олар үшін есеп айырысудың негізділігі; құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарының сапасы, құрылыс материалдары мен бұйымдарын қолдануға жарамдылығы; ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде құрылыс нормалары мен ережелерін бұзу; өндірістік құрылыс қызметіндегі еңбек қауіпсіздігі техникасы ережелерін бұзу; ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану кезінде санитариялық-техникалық және пайдалану нормаларының бұзылуы; орындалған құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарының құны; үй иелігін бөлудің мүмкіндіктері мен нұсқалары; жер пайдалану және жер учаскелерін бөлу тәртібі; құрылыс конструкцияларының зақымдану себептерін анықтау; су басудан, өрттен кейін қалпына келтіру жөндеуінің құны. Сот-құрылыс сараптамаларының объектілері: өнеркәсіптік және әкімшілік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар; жылыту, желдету, Сумен жабдықтау және кәріз инженерлік желілері; жеке үй құрылысы; көп қабатты үйлердегі жеке пәтерлер; жеке үй құрылысының жер учаскелері; саяжай учаскелері; құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуге белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама; қабылдау актілері және орындалған құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарының құны туралы анықтамалар (NN 2 және 3 Нысандар), бақылау өлшемдерінің актілері, құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде сапасыз дайындалған және қолданылған құрылыс материалдары мен бұйымдарын тексеру; құрылыс-монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстары бойынша материалдық-техникалық есептілік; атқарушылық техникалық құжаттама (жұмыс журналдары, авторлық қадағалау журналдары, атқарушылық түсірімдер, жасырын жұмыстар актілері); құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуге шарттар; инженерлік-геологиялық іздестірулердің қорытындылары; қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуге тапсырыс беруші тарапынан техникалық қадағалау материалдары; құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі жазатайым оқиғаларды және авариялардың техникалық себептерін тексеру актілері; жер учаскелеріне құқық белгілейтін құжаттар (жерді өмір бойы мұраға қалдыру туралы актілер, техникалық түгендеу бюросының, жылжымайтын мүлікті ұйымдастыру және тіркеу басқармасының, жылжымайтын мүлікті ұйымдастыру және тіркеу орталығының техникалық паспорттары); жеке тұрғын үй қорының жеке меншік үй иелігіндегі техникалық паспорттары. Қажет болған жағдайда сарапшыға сондай-ақ қабылдау сынақтарының, жабдықтарды техникалық тексеріп-қарау актілері, құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде өңделетін шикізат туралы мәліметтер және сараптама нысанасына қатысты қылмыстық немесе азаматтық істің өзге де материалдары ұсынылады. Зерттеу объектілері мен шешілуге жататын міндеттерді негізге ала отырып, сот-құрылыс сараптамасы зерттеулердің мынадай түрлерін қамтиды: ғимараттар мен имараттарды сот-сараптамалық құрылыс-экономикалық зерттеу; ғимараттар мен имараттарды сот-сараптамалық құрылыс-техникалық зерттеу.

Алматы, 151, улица Богенбай Батыра,
Рейтинг жоқ
Photo3

Достарға айту